Hier meerdere foto's welke zijn genomen toen de cheque van net geen  25.000 Euro,
overhandigd werd aan de heer Jacques Daamen van het K.W.F.