Toon fietst naar Spanje!

Toon Deij wil zijn grenzen opzoeken en ze tegelijk ook overschrijden. De Axelaar leeft met het onbestemde gevoel dat hij kanker heeft, maar de fiets is zijn redmiddel en zijn medicijn. Vanaf zaterdag 27 augustus wil hij met vijf vrienden op de fiets van Axel tot diep in Spanje rijden. De Fietstocht Axel-Moraira is bedoeld om een goede zaak te dienen: de KWF kankerbestrijding.

Het ultieme doel ligt tussen Denia en Benidorm, waar Toon al enkele jaren zijn buitenverblijf heeft om er met zijn gezin bij tijd en wijle te genieten van welverdiende vakanties. 

Voor de tocht, die in totaal een kleine tweeduizend kilometer lang is, zijn de voorbereidingen al in volle gang. Toon verwacht dat er veertien etappes nodig zijn om de rit te voltooien. Dat vergt heel wat inspanningen en trainingen vooraf, want Toon en zijn vrienden gaan een avontuurlijke marathon tegemoet, met naar schatting honderdvijftig fietskilometers per dag, door weer en wind, in verzengende hitte en over vlak en bergachtig terrein.       

Het idee is ontstaan, omdat Toon tijdens zijn proces van revalideren iets terug wil doen voor de bestrijders van de ziekte. Hoe meer geld er straks binnenkomt, hoe beter voor het kankerfonds. De fietsers zelf zullen de reis- en verblijfkosten voor hun rekening nemen. Alle donaties zijn bestemd voor de kankerbestrijding.

En dus zijn Toon en zijn vrienden op zoek naar mensen die hun steentje willen bijdragen in de vorm van een sponsorbijdrage. De hiernaast vermelde rekeningnummer kan hiervoor gebruikt worden. De ontvangen bijdragen worden gestort op rekening van het KWF-fonds!

Bij vrienden, bekenden en relaties zoeken wij steun om het project en de tocht tot een groot succes te maken. Wij zullen u op de hoogte houden van de activiteiten bij de start in Axel (waarvoor een prominente wielrenner wordt gezocht om het startschot te geven) en van de verwachte finish (met ontvangst van de burgemeester van Moraira) in Spanje.

Wij willen u graag vragen om financiŽle of materiŽle steun. De mogelijkheden zijn onbeperkt: u kunt een vast bedrag doneren, of bijvoorbeeld per kilometer betalen.

Bedrijven krijgen voor hun donatie een kwitantie toegestuurd!
 

Rond 1 oktober 2005 wordt door middel van een cheque het binnengekomen geld in aanwezigheid van de pers aan de kankerbestrijding overhandigd.

Promotor van de KWF kankerbestrijding is Jacques K. Daamen (telefoon 010-265.05.04), die daarbij aanwezig zal zijn.

(Mocht de tocht om wat voor reden dan ook niet door kunnen gaan, dan wordt het geld toch overgemaakt naar de kankerbestrijding). 

Ook  LANCE  ARMSTRONG steunt deze actie:


I would like to wish my fellow cancer survivor all the best.
Please keep us updated on the progress and your cycling results !!!!

 

Livestrong
Lance Armstrong.